Een eeuw kinderpoezie

Een boek dat met de kinderlectuur zelf als uitgangspunt, de ontwikkelingsgeschiedenis daarvan nagaat. Dat is welkom en heeft een oriëntering naar twee zijden, de literaire en de paedagogische, recht op bijzondere belangstelling. Welnu, de studie van Dr. L.J.T. Wirth is een boek dat hier toe behoort. Wel beperkt de auteur zich tot een bestudering van de kinderpoëzie. Het arbeidsveld zou anders niet meer te overzien zijn, merkt de schrijver op. Voor belangrijke onderdeel poëzie wordt de lezer toch de leidraad gegeven, die gezocht zijn aan de hand van een schat van weinig bekend en op zichzelf zeer interessant materiaal.

Een eeuw kinderpoezie, Vintage, Tweedehandsboeken

Een eeuw kinderpoezie, Vintage, Tweedehandsboeken

Titel: Een eeuw kinderpoëzie 1778-1878
Auteur: Dr. L.J.Th. Wirth (vrouw)
Uitgever Wolters – 1926 Hard cover – linnen – 244 pag.  –afm. 15,5 br. x 22 hg. cm - Conditie: goed  Belangrijk Bronnenonderzoek. 1ste en enige druk. Bevat register Kinderdichters en lijst
geraadpleegde kinderboeken. Voorbeelden gedichten Boek -…

Pagina(s) gevonden: