Jetses, Cornelis

Jetses de kunstenaar onder de illustratoren

Cornelis Jetses ( 23 juni 1873, Groningen – 9 juni 1955, Wassenaar) was een Nederlands illustrator. Jetses werd vooral bekend door zijn gedetailleerde illustraties in schoolboeken, schoolplaten en historische prenten. Hij werkte tevens als boekbandontwerper.  

De tekenaar groeide op in een armoedig steegje in Groningen. Zijn tekenaanleg werd al vroeg ontdekt. Op de Lagere School mocht hij kaarten voor de aardrijkskundeles tekenen, die aan de muur werden gehangen. Via enkele heren die een fondsje beheerden,  kon Jetses een avondopleiding in tekenkunst en opleiding lithografie aan de Akademie Minerva in Groningen volgen. Hij verhuisde in 1894 naar Bremen, waar hij een opleiding aan de Kunstgewerbeschule voltooide.
Een jaar later trad hij in dienst bij de historieschilder Arthur Fitger (Horn).  Tijdens dit dienstverband werkte Jetses mee aan de uitvoering van muur- en plafondschilderingen, zoals in het Hamburger Rathaus, de Bremer Concertzaal en het Schloss Oldenburg. Op advies van Fitgers volgde Jetses twee jaar colleges aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam.

In 1901 kreeg hij zijn eerste opdracht van de Uitgeverij J.B. Wolters. Voor deze opdrachtgever heeft de illustrator Jetses meer dan 50 jaar schoolboeken en ander onderwijsmateriaal geïllustreerd. Het bekendste hiervan zijn het boek van ‘Ot en Sien’ en de ‘leesplank’ (aap, noot, mies). Veel van de door hem getekende historische wandplaten en platen voor het zaakonderwijs waren vroeger in elke school voor Lager Onderwijs te vinden. Jetses verdiepte zich altijd terdege in de afgebeelde zaken, en ging deze liefst eerst zelf bekijken.

 

Behalve het schilderen van historische taferelen in en op gebouwen, deed Jetses werk in andere richtingen. Voor een catalogus van de Meubelfabriek Nederland had hij kamerinterieurs getekend.

In tal van boeken zoals  Afke's Tiental van Nienke van Hichtum (Troelstra's eerste vrouw), Dik Trom het Groot Vertelboek, het Oude en het Nieuwe Testament van Anne de Vries zijn de illustraties van Jestses te vinden.

Het knappe van Jetses is dat hij al die bezigheden in één beeld weet te vatten, zonder dat het onmogelijke ervan meteen stoort’

(Bron Volkskrant 2009) Jetses’ stijl verraadt zijn achtergrond als lithograaf. Hij gebruikt heldere kleuren en een klare lijn, als was hij een striptekenaar. Alles wordt scherp verbeeld, om te bewerkstelligen dat geen detail voor de schoolkinderen verloren gaat. En hij slaagt erin dat levendiger en met een fraaiere compositie te doen dan veel van zijn tijdgenoten. Het moet de reden zijn waarom we juist Jetses nog kennen.

Bijzonder aan Jetses is dat hij, hoewel een zeer kundig tekenaar, zich nooit met eigen ‘vrij’ werk heeft beziggehouden. Alles tekende hij in opdracht. Hij exposeerde niet met schilderijen of tekeningen. Alle kunstzinnige stormen van de eerste helft van de twintigste eeuw gingen aan hem voorbij.

Pim en Mien - Voorloper van Ot en Sien

Ot en Sien Wat denkt Poes, Moderne Kunst, One Card Selling

Ot en Sien Wat denkt Poes, Moderne Kunst, One Card Selling

Titel: Ot en Sien Wat denkt Poes
Illustrator: Cornelis Jetses Kunst - Postkaart - Kinderboek Postersquare Online Art Gallery en Kaartenwinkel van Muset…

Pagina(s) gevonden: